LIII sesja Rady Gminy - 2022-05-31

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 182 dni temu
Długość nagrania: 00:24:26
Liczba odtworzeń: 243
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:022.Przyjęcie porządku obrad.
13:033.Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji.
13:154.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
13:161)uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Gminnego Zespołu Kultury i Bibliotek w Krośnicach oraz nadania jej nowego statutu
13:172)uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia budynku mieszkalnego jednolokalowego wraz ze sprzedażą gruntu
13:173)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krośnice
13:184)uchwała w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2022
13:195)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu
13:196)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice
13:207)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zniesienia współwłasności działki nr 76 w Żeleźnikach, na której mieści się świetlica
13:218)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Socjalnej "Szklany Świat" Bombki w sprawie wydzielenia części parkingowej dla mieszkańców
13:229)uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Socjalnej "Szklany Świat" Bombki w sprawie żywopłotu przy wjeździe do "Szklanego Świata"
13:2210)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
13:2311)uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035
13:236.Sprawy różne.
13:247.Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Krośnice - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje