XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 30 maja 2022 r.

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 79 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:04:57
Liczba odtworzeń: 168
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:092. Ustalenie porządku obrad.
14:093. Przyjęcie protokołu z XLV, XLVI, XLVII Sesji.
14:104. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Iława za 2021 rok (ref. Dyrektor MOPS).
14:105. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Burmistrz Miasta Iławy).
14:286. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022-2032 (ref. Skarbnik Miasta).
14:287. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok (ref. Skarbnik Miasta).
14:398. Podjęcie uchwały ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Iława (ref. Burmistrz Miasta Iławy).
14:409. Podjęcie uchwały ws. korzystania z kortów tenisowych przy ul. Sienkiewicza 1A w Iławie (ref. Dyrektor ICSTiR).
14:4110. Podjęcie uchwały ws. nabycia lokalu mieszkalnego do gminnego zasobu mieszkalnego (ref. Kierownik UMK).
14:4111. Podjęcie uchwały ws. wyrażania zgody na zamianę lokali (ref. Kierownik UMK).
14:4212. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik UMK).
15:0413. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Szeptyckiego (ref. Kierownik UMK).
15:0614. Podjęcie uchwały ws. zmiany ustawy w sprawie ustalenia cen i ulg za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Iławie (ref. Kierownik UMK).
15:0815. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia do realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Iławy na lata 2021-2030 (ref. Kierownik UMK).
15:2216. Podjęcie uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Iławy (ref. Zastępca Kierownika UMK).
15:5317.Podjęcie zmiany do uchwały ws. przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref street workout i boisk stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława ( ref. Kierownik UMK).
15:5618. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
15:5619. Wnioski mieszkańców Iławy.
15:5620. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16:0621. Komunikaty i oświadczenia.
16:0722. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji.
pokaż cały porządek obrad