Sesja Rady w dniu czwartek, 26 maja 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 121 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 06:44:41
Liczba odtworzeń: 245
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad.
10:102.Wnioski do porządku obrad.
10:133.Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
10:154.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.
10:355.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie środków trwałych (na rzecz Miasta Berdyczów w Ukrainie).
10:386.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na zbycie środków trwałych (na rzecz UNESCO).
10:517.Informacja nt. działalności „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku.
10:578.Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
11:269.Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12:5810.Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
13:2811.Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
13:4412.Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
14:2313.Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
16:1114.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego (w głębi) w Siedlcach.
16:1215.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
16:2916.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Siedlce.
16:3117.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia, w sąsiedztwie drzewa, dębu szypułkowego – pomnika przyrody, zlokalizowanego na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych: 26/7 i 27/7 obręb 61 stanowiących pas drogi ulicy ks. Józefa Obrębskiego w Siedlcach oraz 54/1 obręb 76 stanowiącej pas drogowy ulicy Starowiejskiej w Siedlcach.
16:4218.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok.
16:4419.Przyjęcie protokołu LI Sesji.
16:4820.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad