26.05.2022 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXXIX cz. 1

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 122 dni temu
Długość nagrania: 01:13:50
Liczba odtworzeń: 183
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
10:132.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
10:143.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z posiedzenia w dniu 28.04.2022 r.
10:484.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności
10:485.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa w powiecie:
12:09a)projekt uchwały w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa powiatu
12:157.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
8.Podjęcie uchwał:
12:18a)uchwała ws. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
12:20b)uchwała ws. określenia mienia przekazanego w zarząd utworzonemu Domowi Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
12:25c)uchwała ws. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skorogoszczy i nadania jej statutu
12:26d)uchwała ws. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pn. „Dom Nad Rzeką” w Skorogoszczy jako jednostki budżetowej i nadania jej statutu
12:28e)uchwała ws. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego pn. „Zielony Dom” w Skorogoszczy jako jednostki budżetowej i nadania jej statutu,
12:31f)uchwała ws. likwidacji jednostki budżetowej – placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka w Skorogoszczy
g)uchwała ws. pozbawienia dróg nr 1504 O ul. Traugutta, 1506 O ul. Wiejska i 1507 O ul. Zawadzkiego w miejscowości Grodków, kategorii dróg powiatowych
12:37h)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032
12:37i)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022
12:39j)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/272/22 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietna 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2022
12:509.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
12:5010.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad