XXXVIII sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 186 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 02:04:34
Liczba odtworzeń: 363
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Przedstawienie porządku obrad.
15:06a)Przyjęcie porządku obrad.
15:062.Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI, XXXVII sesji Rady Powiatu Legnickiego.
15:073.Interpelacje i zapytania.
15:144.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r.
15:155.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
15:166.Podjęciwe uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatu Legnickiego na lata 2019-2021 za rok 2021.
15:167.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Legnickiego za rok 2021.
15:178.Podjęciew uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026.
15:179.Podjęcie uchwaly w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu legnickiego".
15:2010.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
15:2111.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
16:1812.Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Legnickiego za rok 2021.
16:2013.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
16:4714.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
16:4915.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
16:5116.Podjęcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
16:5717.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za 2021 rok.
16:5918.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17:0219.Wnioski i oświadczenia.
17:0320.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad