LIV sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 26 maja 2022 r. o godz. 10.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 125 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:59
Liczba odtworzeń: 429
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie obrad LIV sesji i stwierdzenie kworum.
10:032.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
10:043.Przyjęcie porządku obrad.
10:054.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10:085.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Strykowskiej” (LIV_480_2022).
10:136.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (LIV_481_2022).
10:167.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Stryków (LIV_482_2022).
10:238.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Stryków (LIV_483_2022).
10:349.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LIV_484_2022).
10:3810.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LIV_485_2022).
10:3911.Zatwierdzenie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 17 marca 2022 r.
10:4612.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:5813.Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
12:1114.Sprawy różne.
12:1315.Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
12:1316.Zamknięcie obrad LIV sesji.
pokaż cały porządek obrad