Sesja Rady w dniu czwartek, 26 maja 2022 część 2

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 26 maja 2022
Długość nagrania: 01:57:38
Liczba odtworzeń: 689
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:341.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:403.Przyjęcie porządku obrad.
10:514.Wręczenie dyplomów z okazji Dnia Samorządowca.
10:535.Przyjęcie protokołów z LIV, LV, LVI, LVII sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
11:056.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
11:287.Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Przemyskiego za 2021 rok.
11:438.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
12:159.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.”
12:4010.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
12:4611.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:4912.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie pomocy rzeczowej dla Lwowskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ukrainie w 2022 roku.
12:5513.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.
13:0414.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
13:0515.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad