XLII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 25 maja 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 26 maja 2022
Długość nagrania: 01:15:33
Liczba odtworzeń: 806
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/167/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/275/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo i Tulce.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Komorniki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Śródka.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4, 462/3, 462/4,498/3, 498/4, 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
13.Działalność Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Kleszczewie za 2021 r.
14.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
15.Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021 r.”
16.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
18.Zapytania i wolne wnioski.
19.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad