XLVIII Sesja Rady w dniu środa, 25 maja 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 25 maja 2022
Długość nagrania: 00:53:55
Liczba odtworzeń: 661
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:072.Ustalenie kworum.
16:093.Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:104.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipno o działaniach w okresie międzysesyjnym.
16:155.Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z najważniejszych działań w okresie międzysesyjnym.
16:166.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipno", druk nr 373.
16:187.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Lipno", druk nr 374.
16:238.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lipno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, druk nr 375.
16:259.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipno, druk nr 376.
16:2710.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipno na rok szkolny 2022/2023, druk nr 381.
16:2911.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 377 A.
16:3012.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 378 A.
16:3213.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca w 2022 roku , druk nr 379.
16:3314.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w 2022 roku, druk nr 380.
16:3615.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Lipno, druk nr 382.
16:5816.Wolne wnioski i informacje.
16:5817.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad