XIII Sesja Rady Miasta Ustroń 19.12.2019

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 405 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:48:16
Liczba odtworzeń: 442
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:092.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XII sesji Rady Miasta.
14:103.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:104.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu.
14:105.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy.
14:156. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
14:157.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
14:468.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:479.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ustroń na 2020 rok.
14:4910.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
14:5111.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń.
14:5512.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustroń na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
14:5613.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/481/2018 Rady Miasta Ustroń w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
14:5914.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Cholewy.
15:0415.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Janowi Gomoli.
15:0716.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowo- rekreacyjnemu w Ustroniu.
15:0817.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
15:2718.Sprawy bieżące Miasta.
15:5219.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:5720.Wręczenie dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019
15:5821.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje