Sesja Rady w dniu środa, 27 kwietnia 2022

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 128 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:16:07
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:062.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:073.Interpelacje i zapytania.
15:084.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:085.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:126.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Perzów.
15:127.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
15:158.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2022 – 2039.
15:279.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok.
15:3810.Wolne głosy i wnioski.
15:3811.Zakończenie XXXIX Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad