Sesja Rady w dniu czwartek, 19 grudnia 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 712 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:58:58
Liczba odtworzeń: 675
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
12:342. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.
12:353. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
12:364. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na rok 2020.
12:375. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2020.
12:386. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
12:397. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
12:408.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wykazu przystanków przy drogach powiatowych.
12:419. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu.
12:4210.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 roku
12:4311. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
12:4412. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
12:4513. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
12:4614.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.
12:4815.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego oraz innych przepisów prawa.
12:4916.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmiany przepisów prawa miejscowego oraz podjęcia uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
12:5017. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
12:5618. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
12:5719. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:5720. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad