Sesja Rady w dniu czwartek, 19 maja 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 19 maja 2022
Długość nagrania: 02:04:11
Liczba odtworzeń: 758
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:291.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
11:322.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
11:473.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowqanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
11:484.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Gąbin za 2021 rok
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:531)zmiany uchwały Nr 184/XXVIII/2020 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 04 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Klubu „Senior+” w Gąbinie, zasad kwalifikowania uczestników oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” zmienionej uchwałą Nr 240/XXXXVII/2021 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08 lipca 2021 r.
12:022)wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
12:053)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031.
12:084)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok
13:056.Zapytania i wolne wnioski.
7.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad