Sesja Rady w dniu czwartek, 28 kwietnia 2022

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 194 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 02:29:25
Liczba odtworzeń: 313
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
10:062.Stwierdzenie prawomocności obrad.
10:083.Przyjęcie porządku obrad.
10:164.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:275.Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu za rok 2021 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej (sprawozdanie zamieszczono w Informatorze e-Sesji.
11:306.Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności za 2021 rok (sprawozdania zamieszczono w Informatorze e-Sesji):
a)Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu,
b)Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
c)Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.
11:467.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat garażu przy ul. Waygarta 1 w Przemyślu.
11:588.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Przemyskiego do realizacji projektu pn. „Zwiększanie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP-01-18-060/21 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0013/21.
12:039.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przemyskiego upoważnienia do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
12:1910.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
12:2311.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok.
12:2712.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/314/2021 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:3113.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:3114.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad