XVIII Sesja Rady Gminy Nieporęt - 19.12.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 207 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:14:57
Liczba odtworzeń: 276
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:331.Otwarcie sesji.
10:362.Przyjęcie porządku obrad.
10:40a)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian wWieloletniej Prognozie finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027
10:453.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
11:004.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie.
11:095.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie do usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020-2030 oraz Uchwały Budżetowej na 2020 rok Gminy Nieporęt, w tym:
11:13a)przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030,
11:21b)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
11:25c)odczytanie opinii Komisji stałych,
11:26d)odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Rozwoju,
11:35e)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
11:43f)odczytanie wniosków radnych nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
12:35g)dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej,
12:38h)przeprowadzenie głosowania w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2020 – 2030,
12:43i)przeprowadzenie głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Nieporęt.
13:32j)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieporet na rok szkolny 2019/2020
13:37k)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Gminę Nieporęt umów i porozumień z m.st. Warszawa w zakresie powierzenia m.st. Warszawa zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieporęt,
13:43l)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania podania Wójtowi Gminy Nieporęt według właściciwości
13:57m)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji oraz ogłoszenia okresu oczekiwania na dalsze petycje
14:357.Zapytania i wolne wnioski.
14:358.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad