Sesja Rady w dniu czwartek, 19 grudnia 2019

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 436 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:47:49
Liczba odtworzeń: 862
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVII Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
10:163.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z węzła przesiadkowego zlokalizowanego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej. /Druk nr 1 /
10:214.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dla Miasta Bełchatów na rok szkolny 2019/2020. /Druk nr 2/
11:355.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bełchatowa. /Druk nr 3 /
11:416.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Śródmieście w Bełchatowie. /Druk nr 4 /
11:467.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 5/
11:508.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok. /Druk nr 6 /
12:549.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
a)autopoprawka Nr 1 z dnia 10.12.2019 roku Prezydenta Miasta Bełchatowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa.
13:3610.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2020 rok.
a)autopoprawka Nr 1 z dnia 10.12.2019 roku Prezydenta Miasta Bełchatowa do projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2020 rok
13:3911.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie. /Druk nr 7 /
12.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji;
13.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
14.Sprawy różne.
13:5415.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad