XXXIII Sesja Rady, 7 października 2021

Rada Gminy Belsk Duży
Czas publikacji: 389 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:53:20
Liczba odtworzeń: 378
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:231.Otwarcie obrad.
10:242. Ustalenie porządku obrad.
10:253. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
10:274. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym.
10:285. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
10:446. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
10:457. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Belsk Duży na lata 2021-2026”
10:468. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy Belsk Duży
10:519. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
10:5310. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Belsk Duży
10:5411. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Belsk Duży do 2030 roku
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Belsk Duży - najnowsze transmisje z obrad

19 dni 9 godzin temu 36
19 dni 9 godzin temu 33
19 dni 11 godzin temu 33
147 dni 12 godzin temu 132
313 dni 10 godzin temu 336
358 dni 11 godzin temu 339
358 dni 11 godzin temu 336
Pokaż wszystkie transmisje