XXXVIII Sesja Rady Gminy Chybie VIII kadencji, 26 kwietnia 2022

Rada Gminy Chybie
Czas publikacji: 22 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:45:24
Liczba odtworzeń: 84
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
17:103.Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Chybie.
17:114.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Chybie podjętych na sesji w dniu 29 marca 2022r.
17:125.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chybie w okresie od dnia 15 marca 2022r. do dnia 12 kwietnia 2022r.
6.Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
17:137.Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – nowa sieć kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.
17:148.Bieżąca informacja na temat gospodarki odpadami.
17:149.Wystąpienia zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy.
17:2710.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Frelichowie i Zarzeczu.
17:3111.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r.
17:3212.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2022-2034.
17:4113.Informacja Radnych Powiatowych na temat prac Rady Powiatu.
17:5114.Wolne wnioski i informacje.
15.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad