XLII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 10 maja 2022

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 12 maja 2022
Długość nagrania: 03:14:37
Liczba odtworzeń: 1118
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Otwarcie obrad Sesji.
15:112.Przyjęcie porządku obrad.
15:123.Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL Sesji Rady Miejskiej.
15:164.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:215.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
17:236.Informacja Dyrektora Zamku w Rydzynie o kierunkach i zamierzeniach inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w 2022 oku, z uwzględnieniem obszarów współpracy z samorządem gminy.
16:467.Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie o zadaniach realizowanych w Gminie Rydzyna, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozbudowy osiedli i przyrostu mieszkańców oraz zmian zasobów wody.
16:458.Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lesznie o kierunkach użytkowania zbiornika wodnego Rydzyna oraz stanie cieków wodnych w gminie z uwzględnieniem alternatywnie niskich i wysokich zasobów wody.
17:409.Podjęcie uchwał w sprawie:
17:25a)przyznania w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 323,
17:27b)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Rydzynie i Dąbczu, pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stanisława Leszczyńskiego i Aleją Józefa Sułkowskiego – druk nr 324,
17:29c)wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. Lipowej 51a/1, na działce o numerze ewidencyjnym 293/2 dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00228001/5 oraz udziału wynoszącego 1/28 części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 286, położonej w miejscowości Sady, gmina Tarnowo Podgórne, przy ul. Lipowej dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00248175/1 – druk nr 325,
17:32d)przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie poprzez likwidację innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynkach przy ulicy Zamkowej 2 i 3 oraz ustalenie siedziby szkoły w Rydzynie przy ul. Wolności 14a – druk nr 326,
17:38e)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 327,
17:40f)pomocy dla Gminy Dobrzyca – druk nr 328,
g)określenia szczegółowych warunków, zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych – druk nr 329.
17:4110.Przyjęcie interpelacji radnych.
17:4211.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18:1312.Zapytania i wolne głosy.
18:1313.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad