Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 20 kwietnia 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 209 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:43:42
Liczba odtworzeń: 309
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie.
09:09IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:12IIIPrzyjęcie protokołu z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej.
09:12IVInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XLIV do XLVII Sesji Rady Miejskiej.
09:21VSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
09:21VISprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2021 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
VIIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIIPodjęcie uchwał w sprawie:
09:561.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
09:592.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
10:003.zmiany uchwały nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
10:014.zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
10:025.przekazania petycji według właściwości.
11:006.usunięcia z elewacji ratusza miejskiego tablicy pamiątkowej poświęconej oswobodzeniu miasta Ostrowa spod jarzma okupacji niemieckiej przez oddziały Armi Czerwonej.
11:307.zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zmienionej uchwałą Nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
11:328.zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
11:339.zmiany uchwały NrXLIV/500/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie powołania doraźniej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
11:43IXOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:44XWolne wnioski i informacje.
11:44XIZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad