XLII Sesja Rady w dniu czwartek, 28 kwietnia 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 262 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:08:51
Liczba odtworzeń: 312
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad