XXXVII sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 6 maja 2022
Długość nagrania: 00:09:18
Liczba odtworzeń: 851
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Przedstawienie porządku obrad.
09:082.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
09:093.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
09:104.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad