XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 kwietnia 2022

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 111 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:07:01
Liczba odtworzeń: 215
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:311.Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie i stwierdzenie quorum.
14:532.Przedstawienie porządku obrad.
14:533.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej w Tucznie.
15:064.Informacja Burmistrza Tuczna z działalności międzysesyjnej.
15:195.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/301/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet.
15:236.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Tuczno na rok 2022.
15:367.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/303/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
15:428.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/304/2022 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej Uchwałę Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tuczno.
16:119.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tuczno.
16:5110.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie
16:5111.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
16:5912.Podjęcie Uchwały Nr XXXIX/305/2022 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tucznie Nr XV/91/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno.
17:0013.Przyjęcie sprawozdania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Tucznie na lata 2021-2030 za rok 2021.
17:0114.Przyjęcie sprawozdania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2020 - 2028.
17:0215.Przyjęcie sprawozdania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 dla Gminy Tuczno.
17:1316.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
17:5617.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
17:5618.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18:3719.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie.
18:3820.Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie.
pokaż cały porządek obrad