LIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 28 kwietnia 2022
Długość nagrania: 02:04:27
Liczba odtworzeń: 742
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie obrad LIII sesji i stwierdzenie kworum.
2.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
09:053.Przyjęcie porządku obrad.
09:064.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
09:075.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (LIII_475_2022).
6.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Strykowa (LIII_476_2022).
09:117.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/452/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2022 roku (LIII_477_2022).
09:348.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LIII_478_2022).
09:369.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LIII_479_2022).
09:3710.Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2022r.
09:3711.Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2022r.
09:3812.Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 24 lutego 2022 r.
09:3913.Zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 10 marca 2022 r.
10:0014.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:0415.Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
10:5916.Sprawy różne.
11:0217.Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11:0318.Zamknięcie obrad LIII sesji.
pokaż cały porządek obrad