XLVII Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 kwietnia 2022 r., cz. 2

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 221 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:31
Liczba odtworzeń: 372
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:131.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:172. Ustalenie porządku obrad.
14:223. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022-2032 (ref. Skarbnik Miasta).
14:234. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok (ref. Skarbnik Miasta).
5. Podjęcie uchwały ws. korzystania z kortów tenisowych przy ul. Sienkiewicza 1A w Iławie (ref. Dyrektor ICSTiR ).
14:536. Podjęcie uchwały ws. przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzania Iławskiego Budżetu Obywatelskiego (ref. Kierownik KS ).
14:557. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa (77/9 ref. Kierownik UMK).
14:558. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa (77/10 ref. Kierownik UMK).
14:559. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa (77/11 ref. Kierownik UMK).
14:5510. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa (77/12 ref. Kierownik UMK).
14:5611. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa (77/13 ref. Kierownik UMK).
15:0712. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023 (ref. Kierownik UMK ).
15:0813. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref street workout i boisk stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik UMK).
15:2814. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia petycji (ref. Przewodniczący RM- ul. Mieszka I).
15:4015. Podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia petycji (ref. Przewodniczący RM - autobusy).
16:1716. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
16:1717. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:2018. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16:2119. Komunikaty i oświadczenia.
16:2120. Zamknięcie obrad XLVII Sesji.
pokaż cały porządek obrad