LII sesja Rady Gminy - 2022-04-25

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 25 kwietnia 2022
Długość nagrania: 00:25:43
Liczba odtworzeń: 601
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie LII sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:032.Przyjęcie porządku obrad.
13:043.Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji.
13:064.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
13:071)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cel publiczny
13:072)uchwała w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krośnice
13:083)uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Krośnice na lata 2021-2030"
13:094)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Województwa Dolnośląskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II"
13:105)uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Krośnice do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
13:106)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Milickiemu
13:117)uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
13:128)uchwała w sprawie zmiany opłat za korzystanie z parkingu na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice
13:129)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
13:246.Sprawy różne.
13:247.Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad