Sesja Rady w dniu poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Rada Gminy Lubartów
Czas publikacji: 25 kwietnia 2022
Długość nagrania: 00:19:01
Liczba odtworzeń: 558
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:521.Otwarcie Sesji.
09:522. Stwierdzenie kworum.
09:533.Przyjęcie porządku obrad.
10:094.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10:095. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
10:096. Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad