Sesja Rady w dniu czwartek, 21 kwietnia 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 222 dni temu
Długość nagrania: 01:28:18
Liczba odtworzeń: 300
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie obrad
14:082.Przyjęcie porządku obrad
14:093.Przyjęcie protokołu z obrad z XLV i XLVI Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
14:164.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
14:265.Interpelacje i zapytania radnych
14:266.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
14:277.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach
14:34a)zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041,
14:52b)zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
14:58c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kępińskiemu
15:08d)zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Łabądek w Kępnie
15:14e)zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Kępnie
15:319.Wolne wnioski i informacje
15:3110.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad