Sesja Rady w dniu 17 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 586 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:34
Liczba odtworzeń: 661
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:113.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:134.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:295.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
15:576.Uchwalenie budżetu Miasta Łaziska Górne na 2020 r. oraz planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2020.
15:44a)odczytanie projektu uchwały budżetowej;
15:44b)odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej;
15:50c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
15:54d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta;
15:55e)przedstawienie propozycji zmian przez radnych, dyskusja;
15:55f)podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2020;
15:57g)podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2020.
15:587.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
16:008.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
16:039.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Łaziska.
16:0610.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łaziska Górne na rok szkolny 2019/2020.
16:0811.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień.
16:1012.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w mieście Łaziska Górne na lata 2020-2023.
16:1113.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych na I-sze półrocze 2020 r.
16:1114.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji w 2019 r.
16:1315.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:2416.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2417.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

35 dni 13 godzin temu 85
61 dni 22 godziny temu 115
89 dni 22 godziny temu 154
124 dni 21 godzin temu 193
137 dni 21 godzin temu 215
152 dni 21 godzin temu 196
180 dni 21 godzin temu 259
222 dni 21 godzin temu 351
243 dni 20 godzin temu 393
Pokaż wszystkie transmisje