XXXVI sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 20 kwietnia 2022
Długość nagrania: 00:21:32
Liczba odtworzeń: 718
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Przedstawienie porządku obrad.
13:092.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
13:113.Podjęcie uchwały w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
13:164.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.
13:185.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Legnickiego.
13:226.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad