XIII Sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 404 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:17:57
Liczba odtworzeń: 656
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
15:052.Przedstawienie porządku obrad
15:053.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pawłowice z 26 listopada 2019 r.
15:154.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
15:485.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
15:536.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:567.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.
15:588.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
16:379.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024
16:5010.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2020 rok.
16:5211.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2020 rok.
16:5312.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.
16:5413.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
16:5614.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
16:5815.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2020.
16:5916.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. oraz pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej
17:0817.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
17:0518.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych
17:0719.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat.
17:0820.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2019/2020.
17:1221.Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy Komisji :
a)Rewizyjnej
b)Skarg, Wniosków i Petycji
c)Gospodarki i Mienia Komunalnego
d)Działalności Społecznej
17:1722.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
17:1723.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad