Sesja Rady w dniu poniedziałek, 16 grudnia 2019

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 159 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 06:48:09
Liczba odtworzeń: 1093
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

18:491.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie quorum.
19:212.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawach:
19:22a)zmiany uchwały nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
21:31b)odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
22:05c)wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
22:20d)odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
22:36e)wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
22:51f)odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
23:08g)wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie
23:26h)odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
23:42i)wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
23:48j)odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
23:54k)wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa
l)odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
00:05m)wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury
00:10n)zmiany uchwały nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
00:13o)zmiany uchwały nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej
00:14p)upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady
00:18r)wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
00:25s)wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
00:31t)wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
00:35u)udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”
00:37w)wyboru przedstawiciela Gminy w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”
00:42x)zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki, a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
00:564.Wolne wnioski i informacje.
00:565.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad