XLVII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 239 dni temu
Długość nagrania: 01:28:43
Liczba odtworzeń: 370
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:241.Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:242.Ustalenie kworum.
16:313.Przyjęcie porządku obrad XLVII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:324.Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Gminy Lipno.
16:335.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipno o działaniach w okresie międzysesyjnym.
16:366.Sprawozdanie Wójta Gminy Lipno z najważniejszych działań w okresie międzysesyjnym.
16:377.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno, dla obszaru o przeważającej funkcji rolnej i leśnej, położonego w obrębie Gronówko, druk nr 363.
17:268.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 364 A.
17:309.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 365 A.
17:3410.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2022 roku, druk nr 366.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2022 roku, druk nr 367.
17:3512.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2022 roku, druk nr 371.
17:3613.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leszczyńskiemu w 2022 roku, druk nr 368.
17:3714.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lipno za 2021 rok, druk nr 369.
17:4015.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023, druk nr 370.
17:4116.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno", druk nr 372.
17:4817.Wolne wnioski i informacje.
17:4918.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad