XL Sesja Rady w dniu poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 170 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:03:34
Liczba odtworzeń: 216
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
b)w sprawie upoważnienia Burmistrza Korfantowa do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
16:078.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad