LII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 11 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 11 kwietnia 2022
Długość nagrania: 01:21:46
Liczba odtworzeń: 854
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
11:122.Przyjęcie porządku obrad.
11:153.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (LII_462_2022).
11:194.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice, Kalinów i Wyskoki (LII_463_2022).
11:215.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Zelgoszcz (LII_464_2022).
11:246.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Swędów (LII_465_2022).
11:287.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Anielin, Anielin Swędowski, Kalinów, Kiełmina, Niesułków, Sierżnia, Smolice, Swędów, Warszewice oraz Wola Błędowa (LII_466_2022).
11:518.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego (LII_467_2022).
11:529.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (LII_468_2022).
11:5510.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 5 (LII_469_2022).
11:5811.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie członkostwa Gminy Stryków w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” (LII_470_2022).
12:0312.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Stryków" (LII_471_2022).
12:0813.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LII_472_2022).
12:1014.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LII_473_2022).
12:1215.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
12:2116.Rozpatrzenie wniosku radnego Mateusza Słojewskiego o przywrócenie transmisji Komisji obligatoryjnych i fakultatywnych Rady Miejskiej.
12:2117.Zamknięcie obrad LII sesji.
pokaż cały porządek obrad