Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 7 kwietnia 2022

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 174 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:59:13
Liczba odtworzeń: 299
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:262.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:263.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
12:274.Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy za 2021 rok.
12:275.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.
12:286.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G,1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Główczyce)”.
7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022rok.
12:308.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2022 - 2034.
12:309.Projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”.
12:3110.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Damnica w 2022 roku”.
12:3211.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Damnica na 2022 rok”.
12:3312.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
12:3413.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
12:3414.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
12:3515.Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Damnica na lata 2023 - 2033".
12:3616.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
12:5817.Wolne wnioski i informacje.
12:5818.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad