Sesja Rady w dniu środa, 15 grudnia 2021 cz II

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 7 kwietnia 2022
Długość nagrania: 03:27:05
Liczba odtworzeń: 892
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Konstancin--Jeziorna Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstancinie-Jeziornie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Konstancin--Jeziorna Ochotniczej Straży Pożarnej Słomczyn.
8.Projekt uchwały projekt w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w KJ do załatwainia indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
9. Zamknięcie obrad.
10.wniosek o zmanę porządku obrad - w pkt. 8 projekt uchwały w sprawieupoważnuenia Kierownika OPS w KJ do załatwainia indywidualnych soraw z zakresu świadczebia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
pokaż cały porządek obrad