XXXV sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 242 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:06:14
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Przedstawienie porządku obrad.
15:06a)Wprowadzenie do porządku obrad punktu "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków".
15:09b)Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu Legnickiego.
15:102.Przyjęcie protokołów z XXXII, XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Powiatu Legnickiego.
15:143.Interpelacje i zapytania.
15:264.Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu legnickiego.
15:315.Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o stanie bezpieczeństwa i zagrożeniach w roku 2021 na terenie powiatu legnickiego.
15:466.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2022 r.
15:477.Sprawozdanie za 2021 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki.
15:488.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Niedźwiedzicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15:489.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Gminie Miejskiej Chojnów dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
15:4910.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2017-2021 za rok 2021.
15:4911.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" za rok 2021.
15:5112.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021.
15:5113.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społęcznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022-2028.
15:5114.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych "Prząśnik" w Brenniku.
15:5215.Podjęcie uchwały w sprawie realizacji opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.
15:5616.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok.
15:5717.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
16:0018.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Legnicy dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowalane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
16:0319.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16:0320.Wnioski i oświadczenia.
16:0821.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad