XVII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 12 grudnia 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 74 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:07
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XVII Sesji Rady Miejskiej.
15:122. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
15:133. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad