Sesja Rady w dniu środa, 30 marca 2022

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 251 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:17:26
Liczba odtworzeń: 555
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:561.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
12:012.Ustalenie porządku Obrad Sesji
12:043.Przyjęcie protokołu z sesji.
12:464.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin
12:495.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023 dla Miasta i Gminy Gąbin.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:531)rozpatrzenia wniosku odnośnie budowy drogi gminnej
12:582)upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, wydawania w tych sprawach decyzji, w zakresie świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
13:013)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gąbin, Nowe Grabie, Górki, Nowe Wymyśle, Nowy Troszyn, Ludwików,
13:054)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gąbin, Nowe Grabie, Dobrzyków, Karolew, Grabie Polskie, Górki, Lipińskie, Stary Kamień, Borki, Koszelew, Piaski, Czermno,
13:075)nadania nazwy ulicy
13:116)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Miastem i Gminą Gąbin a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łąck,
13:147)przyjęcia do realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w 2022 roku“
13:188)zmiany uchwały numer 232/XXXV/2021 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 maja 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Gąbin, na rok szkolny 2021/2022.
13:219)organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Gąbin.
13:2410)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031
13:2711)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2022 rok
14:107.Zapytania i wolne wnioski.
8.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje