LI sesja Rady Gminy - 2022-03-30

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 251 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:11:44
Liczba odtworzeń: 252
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:001.Otwarcie LI sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:012.Przyjęcie porządku obrad.
13:023.Przyjęcie protokołów z obrad XLIX i L sesji.
13:054.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
13:061)uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębach: Bukowice, Dąbrowa, Pierstnica i Wierzchowice,
13:072)uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośnice w 2022 roku,
13:083)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice,
13:084)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice,
13:095)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok,
13:106)uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035.
13:106.Sprawy różne.
13:107.Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Krośnice - najnowsze transmisje z obrad

4 dni 4 godziny temu 20
12 dni 4 godziny temu 43
41 dni 3 godziny temu 70
68 dni 4 godziny temu 81
99 dni 5 godzin temu 152
123 dni 7 godzin temu 158
141 dni 7 godzin temu 196
158 dni 12 godzin temu 215
189 dni 4 godziny temu 250
225 dni 4 godziny temu 257
251 dni 5 godzin temu 252
267 dni 5 godzin temu 278
Pokaż wszystkie transmisje