XLVII Sesja Rady Powiatu Wołowskiego w dniu 29 marca 2022 r.

Rada Powiatu Wołowskiego
Czas publikacji: 182 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:15:27
Liczba odtworzeń: 261
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:341.Otwarcie sesji.
14:352. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
14:363. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
14:364. Wnioski i oświadczenia obywatelskie.
14:435. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
14:506. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawek.
14:547. Rozpatrzenie projektu oraz podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
15:108. Wniosek Starosty w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wołowskiego.
15:189. Wniosek Starosty w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołowskiego.
16:4110. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między sesjami.
16:4311. Informacja Przewodniczącego Rady na temat działalności w okresie międzysesyjnym.
16:4412. Interpelacje i zapytania radnych.
16:4413. Wnioski i oświadczenia radnych.
16:4714. Wolne głosy, komunikaty.
16:4715. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad