XL Sesja Rady Powiatu Słupskiego - 29.03.2022

Rada Powiatu Słupskiego
Czas publikacji: 141 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:40
Liczba odtworzeń: 183
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie protokołu XXXIX sesji.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
5.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2021 r.
6.Ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2021 dla powiatu słupskiego.
7.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku za 2021r.
8.Podjęcie uchwał:
1.DODANO: w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
2.w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska,
4.w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/386/2022 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej
5.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/314/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)”;
6.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/315/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim (gmina Kobylnica)”;
7.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/317/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina Kępice)”
8.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok,
9.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
9.Raport z konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granicy miasta Słupska naruszającej granicę powiatu słupskiego oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego.
10.Wnioski i oświadczenia radnych.
11.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad