XII Sesja Rady w dniu 29.10.2019

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 450 dni temu
Długość nagrania: 04:13:50
Liczba odtworzeń: 415
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum
2.Wnioski do porządku obrad
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2018/2019
4.Podjęcie uchwał:
a)uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka
b)uchwała w sprawie budżetu gminy na 2020 rok
c)uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
d)uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Warta Bolesławiecka
e)uchwała o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej
f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Warta Bolesławiecka
g)uchwała w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Warta Bolesławiecka na rok szkolny 2019/2020
h)uchwała w sprawie nadania statutów sołectwom oraz oosiedlu Iwiny, położonym na terenie gminy Warta Bolesławiecka
i)uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok
5.Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami
11:196.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje