Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 marca 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 253 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:40:11
Liczba odtworzeń: 431
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał.
a)- druk nr 1 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
b)- druk Nr 2 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 rok
c)- druk Nr 3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
3. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad