L sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 25.03.2022 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 25 marca 2022
Długość nagrania: 00:58:31
Liczba odtworzeń: 1063
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:201.Otwarcie posiedzenia.
13:212.Przedstawienie porządku obrad.
13:243.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:324.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:385.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
13:396.Zatwierdzenie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
13:407.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2021 rok w porównaniu do roku 2020.
13:488.Przyjęcie informacji o stanie dróg i planu remontów, bieżącego utrzymania dróg i ulic powiatowych na rok 2022.
13:249.Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2021.
10.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
13:50a)oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
13:51b)określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2022 roku.
13:53c)zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022.
13:5311.Interpelacje Radnych.
13:5312.Zapytania Radnych.
13:5313.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:5414.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:5415.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13:5916.Sprawy różne.
13:5917.Wolne wnioski.
14:0018.Głos wolny.
14:0019.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad