Sesja Rady w dniu 12 grudnia 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 591 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:33:31
Liczba odtworzeń: 711
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:022.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:063.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:084.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
15:245.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/412/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
15:276.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
15:327.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
15:338.Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje