XXXIX Sesja Rady Powiatu Słupskiego - 01.03.2022

Rada Powiatu Słupskiego
Czas publikacji: 150 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:15
Liczba odtworzeń: 173
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
5.Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu słupskiego w 2021 roku.
6.Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Słupskiego za rok 2021.
7.Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
8.Informacja z realizacji zadań wynikających z powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2021.
9.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/320/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)”,
2.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/318/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina Ustka)”,
3.w sprawie zmiany uchwały nr XV/146/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Słupsk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”,
4.w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/319/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”,
5.w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
6.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok
7.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego
8.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.
10.Sprawozdania komisji Rady Powiatu Słupskiego za 2021 rok.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad