Sesja Rady w dniu środa, 9 marca 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 380 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:26:12
Liczba odtworzeń: 663
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Analiza złożonych wniosków na inicjatywy lokalne na 2022 r. oraz przyjęcie ich do realizacji.
3. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupsk
b) - druk Nr 2 w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Wykorzystanie krioterapii w profilaktyce zdrowotnej i terapii mieszkańców Gminy Słupsk”
c) - druk Nr 3 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupsk w 2022r."
d) - druk Nr 4 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, położonej w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gm. Słupsk.
e) - druk Nr 5 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Krępa Słupska, obręb geodezyjny Krępa, gm. Słupsk.
f) - druk Nr 6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. dla Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
g) - druk Nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2022 r.
h) - druk Nr 8 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XLII/479/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku
i)- druk Nr 9 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przeznaczonej dla jednostek samorządowych i obywateli Ukrainy
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad