L sesja Rady Gminy - 2022-03-14

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 14 marca 2022
Długość nagrania: 00:09:50
Liczba odtworzeń: 553
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie L sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał:
13:081)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok,
13:112)uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Krośnice dla Powiatu Milickiego na realizację zadania z zakresu polityki społecznej.
13:113.Zamknięcie obrad L sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad